Specialistisch maatwerk

In veel situaties weet men vaak wel wat men wil maar niet of het technisch haalbaar is om een product te plaatsen op een locatie. Wij meten dit in en tekenen dit uit, om vervolgens met de klant te overleggen of dit het idee is wat men voor ogen had. Bij akkoord op het ontwerp is het tevens mogelijk om dit door ons te laten plaatsen.